Zespół

Ewa Nizio

Współwłaściciel, PR Manager

Mirosław Nizio

Współwłaściciel, Architekt

Andrzej Nizio

Współwłaściciel

Arkadiusz Żochowski

General Manager

Sylwester Marzec

Manager

Adriana Marczewska

Head Chef

Patryk Biadacz

Manager Baru